Laster Arrangementer

Hyggeleg familiedag på Evju bygdetun!

Evju bygdetun er ein historisk gard med verna kulturlandskap på Sætersbø mellom Bø og Gvarv. Evju Bygdetun arrangerer utstillingar, kurs, konsertar, foredrag, aktivitetsdagar og matdagar. Stiftinga driv jord, skog og forvaltar 16 gardshus med aktivitetar knytt til formidling av kulturarv mot barn og unge, lokalbefolkning og turistar. Bygdetunet gjev husrom til fleire frivillige interessegrupper med ulike aktivitetar gjennom heile året. Evju bygdetun er såleis eit unikt utgangspunkt for å formidle lokal og regional kulturarv i Telemark – og ein naturleg samarbeidspartnar for Telemarkfestivalen.

I lag vil me ønskje velkomen til ein hyggeleg familiedag på Evju bygdetun med musikk, dans, artige aktivitetar og god mat og drikke.

 

Meir detaljert program kjem!  

Medverkande
Mer info kjem!

Flytting av arrangement på grunn av regn vert bestemt om morgonen same dag og vert varsla på Facebook, heimesider og med plakatar på festivalkontor og arenaer.