Telemarkfestivalen ønskjer å leggje til rette for samkjøring, færre biler og meir sosialt, og har i samarbeid med Ferdia difor satt opp Sharebus-ruter tur/retur Evju bygdetun og Villa Lunde i samband med konsertane her sundag 13. august. Det er óg satt opp eigen rute for dei som ønskjer å få med seg begge konsertane! Bussen har 50 plassar, så vær rask for å sikre din plass.

Bø stasjon til Evju bygdetun t/r, fra kr 189,-
Avgang kl 14:00 med retur kl 16:30

Bø stasjon til Villa Lunde t/r, fra kr 189,-
Avgang kl 16:45 med retur kl 19:00

Begge konserter, fra kr 299,-
Avgang kl 14:00 med retur kl 19:00

NB: Sharebus er avhengig av eit visst tal kjøpte billettar på kvar rute for at den skal gjennomførast. Ved ein eventuell kansellering vert betalte billettar refundert automatisk. Men det blir ikkje eit problem fordi bussen skal jo fyllast med glade passarsjerar som er klare for konsert!

Kvifor kjøpe billett på ein Sharebus?

‍- Fordi det er ein komfortabel og trygg måte å reise på
– Det er enkelt å bestille
– Det er bra for miljøet og sosialt

God tur! :)