Nysgjerrig og lyst til å lære deg meir om songskattar frå Vest-Telemark, hardingfeleslåttar frå Setesdal og Telemark,  korleis du kan lage deg eit eget fruktfat av piletre eller korleis du kan måle som Torleiv Jørgensen Stadskleiv? Då bør du merke av laurdag 14. august i kalendaren. Mellom kl 12 og kl 15 vert det kvedarkurs, hardingfelekurs, og pileflettkurs på Bø museum, samt målekurs i Gullbring kulturanlegg!

 

Kvedarkurs med Ingebjørg Lognvik Reinholdt
Laurdag 14. august 2021
Bø museum, kl. 12:00 – 15:00
300,- / 8 plassar

Ingebjørg vil leie ei songstund som passar for alle som likar å syngje. Ho vil lære bort artige småstubbar, freske slåttestev og eit par av the greatest hits frå Telemark, nemleg bygdevisene. I tillegg skal ho dele nokre kvedartriks som gjer det litt artigare å syngje desse små skattane, og de får litt bakgrunn på kva dei handlar om og kor dei kjem ifrå. Ingebjørg synest at alle burde syngje meir, og folkesongskatten er ein ypperleg stad å starte, då den kjem frå alle. Kurset passar for alle som likar å synge!

 

Hardingfelekurs med Johanne Flottorp
Laurdag 14. august 2021
Bø museum, kl. 12:00 – 15:00
300,- / 8 plassar

Johanne Flottorp kjem frå Åmli i Agder, speler hardingfele og er utdanna ved Norges Musikkhøgskole. Ho har gitt ut fleire CD-ar, mellom anna med gruppa Raabygg. Johanne spelar i hardingfele klasse A og speler i hovudsak i tradisjon frå Agder og Telemark. Johanne er også musikalsk leiar i Bærum spelemannslag. Johanne har med Tovdal i Aust-Agder som utgangspunkt eit stort repertoar av slåttar frå både Setesdal og Telemark. På kurset kan deltakarane få lære litt av begge delar. Kurset vil vere eit nybegynnar-kurs.

 

Kurs i pileflett med Mari Fallet Mosand
Laurdag 14. august 2021
Bø museum, kl. 12:00 – 15:00
450,- (inkl. materialar) / 8 plassar

 

Me flettar med økologisk pil dyrka i Bø, men det vil vere mogleg å eksperimentere med andre naturmaterial som siv, bark og selje. Korgmaking er eit veldig gamalt handverk, det er moro, og ein blir fort hekta på variasjonsmoglegheiter i desse vakre naturmateriala! Mari legg opp til at alle rekk å lage 1 -2 katalanske fat som er fint til servering av mat. Sjekk gjerne ut krokvokst på Instagram, eller www.krokvokst.com for inspirasjon.

 

Målekurs med Zoé Eskes
Laurdag 14. august 2021
Galleri Stadskleiv, Gullbring kl. 12:00 – 15:00
450,- (inkl. materialar) / 8 plassar

Zoé Johanna Eskes er ein biletkunstnar som opphavleg kjem frå Nederland, men har budd i Bø dei siste 10 åra. Ho har hatt ti utstillingar dei siste fem åra, samt fleire utsmykkingsoppdrag. Eskes jobbar både som kunstnar og kulturskolelærar i Midt-Telemark kommune. Til Telemarkfestivalen har ho kuratert ei utstilling med bilete etter Torleiv Jørgensen Stadskleiv (1865-1946) som vil stå i Galleri Stadskleiv under festivalen. I samband med utstillinga vil ho ha eit malekurs der deltakarane får jobbe med oljemaleri i Stadskleiv si and. Kurset startar med omvising av utstillinga og om véret er på lag malar deltakarane ute i omgjevnadene rundt Gullbring.

 

.

Påmelding alle kurs: [email protected]

 

 

Kurstilbodet på Telemarkfestivalen er støtta av KOMP og Norsk senter for folkemusikk og folkedans! Me takkar!