Sørnorsk folkemusikksenter

Telemarkfestivalen er ein av initiativtakarane til stiftinga av Sørnorsk folkemusikksenter. Sørnorsk folkemusikksenter skal vere eit ressurssenter på folkemusikkfeltet, som skal rette arbeidet både mot den frivillige og den profesjonelle sektoren. Senteret ønsker å bidra til at folkemusikarar og -dansarar kan leve og arbeide i vårt distrikt, men også yte hjelp til frivillige aktørar og arbeide med rekruttering, talentutvikling og variert aktivitet elles. Vidare skal senteret arbeide med dokumentasjon og formidling av felemakartradisjonane i distriktet. Den overordna målsetjinga er å sjå heile folkemusikkfeltet i samanheng og stimulere til aktivitet på alle nivå.

Telemarkfestivlaen har det administrative ansvaret for verksemda i Sørnorsk folkemusikksenter.

 Meir informasjon: https://www.sornorskfolkemusikksenter.com/