Telemarkfestivalen 2021 

Fy fela som me har gleda kånn til å igjen kunne ønskje velkomen til festival! 2020 var eit trasig og annleis år for alle. For kånn i Telemarkfestivalen har det vore kjedeleg å ikkje ha høve til å gjere det me skal gjere og likar aller best – nemleg det å skipe til ein feiande flott folkefest i folkemusikken og folkedansens teikn! Me vonar å få høve til det no i år. Sjølv om mykje i skrivande stund framleis er usikkert – så er me er sikre på å få til ei fin festivalhelg i Bø mellom 12. og 15. august!

Velkomen til Telemarkfestivalen 2021!

Telemarkfestivalen 2021 vert arrangert innanfor dei smittevernreglane som måtte vere gjeldanden i august. For å kunne syte for eit trygt arrangement for alle involverte vil dei aller fleste arrangementa vere enkeltkonsertar som vil finne stad i og utanfor Gullbring kulturanlegg. Me vil leggje ut eit avgrensa tal med billettar på dei fleste arrangementa, men dersom det vert lov til å ha fleire inne på konsertane, vil me leggje ut fleire billettar. Dansearrangement for publikum fell bort, men me vil leggje opp til dansearrangment om reglane i august seier at me kan det.

Billettar i sal no! Følg med på meir detaljert informasjon om program Facebook og på vår nettstad. Alle billettar til årets festival selgast via Gullbring kulturanlegg: https://gullbring.no/telemarkfestivalen-2021/

Obs! Grunna ferietid i veke 26 til veke 31 er resepsjonen i Gullbring kulturanlegg kun bemanna mellom kl 16:30 og 21:00.

Fy fela som me gledar kånn!

Klikk her for å lese i den digitale programfolderen! 

VIKTIG INFORMASJON OM SMITTEVERN!

Telemarkfestivalen vil følgje gjeldande lokale og nasjonale retningsliner og råd for arrangørar når årets festival skal gjennomførast, og me ber publikum om å gjere det same. Hugs å halde avstand, sprite deg og hald deg heime om føler deg uvel! Her er nokre grunnreglar:

  • Tilvising til fast plass: Publikum vert vist til fast plass av flinke festivalvertar – ver venleg å høyre på dei! For arrangement i Storsalen i Gullbring finn du aktuelt sete på billetten din. Det vil vere lurt å kome tidleg for å vere sikra god plass. Som ein grunnregel vil dørene opnast 30 minutt før konsertane startar (sjå aktuelle tidspunkt i programmet. I Gullbring Amfi vil me opne dørene 60 minutt før konsertane startar.
  • Under konsertane: Me ønskjer mininalt med rørsle i samband med konsertane, og publikum må bli sittande på plassen sin under heile konserten. Det er sjølvsagt lov til å gå på toalettet inne i Gullbring. Ver venleg å høyre på beskjedar frå festivalpersonell.
  • Servering: På aktuelle arrangement vert det bordservering med kjøp av aktuelle drikkevarar via Ordr.no. Det er et lett og greitt system. Instruksar vil ligge på bordene men sjekk gjerne ut korleis det fungerar på førehand: https://app.ordr.no/location/Lxqy8ygJ7AW Obs! Om det sit personar under 18 år på ditt bord vil det ikkje vere mogleg med servering til bordet. Om nokon på bordet mot formodning vert nekta meir servering, så vil det heller ikkje vere mogleg med vidare servering til bordet, så pass på kvarandre!
  • Kjøp billettar på førehand: Me vil sterk tilrå publikum om å kjøpe billettar til festivalens arrangement på førehand. Det er fint for alle; du får sikra deg plass, me får sikra kånn naudsynt informasjon ved ei eventuell smittesporing og – og båe partar sparar tid i inngangen til arrangementa.

Me vil ellers be om forståing og samarbeidsvilje frå publikum, slik at Telemarkfestivalen 2021 vil vere ein trygt og flott arrangement for alle involverte!

Velkomen til Telemarkfestivalen 2021!

Festivalbillettar

Skal du på fleire konsertar?
Kjøp deg eit festivalpass då vel!

Gir adgang til alle arrangement i Gullbring kulturanlegg.

Obs! Få pass i sal!

KlokkaArrangementSpillestedPrisBillett
Saturday 7. August
19:00Festivalutstilling med bilder av Torleiv Jørgensen StadskleivGullbring, Galleri StadskleivGratis!
Thursday 12. August
17:00Telemarkfestivalen 2021Gullbring kulturanleggGratis
19:00Rui-jentene: "Spaden må gå jamnt"Storsalen, Gullbring Kulturanlegg335,- inkl. bill.avg.
20:00Ingebjørg L. Reinholdt & Aasmund Nordstoga med bandFramstugo, Gullbring kulturanlegg335,- inkl. bill.avg.
20:00FestivalkvissThe Bull InnGratis
22:00Magnus Wiik med bandThe Bull InnGratis!
22:00Aw/Cissokho/UlvikBø gamle kyrkje285,- inkl. bill.avg.
Friday 13. August
17:00Buen Garnås/Kåsa/Fjeld: "Slåttar siste sytti år"Framstugo, Gullbring kulturanlegg335,- inkl. bill.avg.
19:00OpningskonsertenStorsalen, Gullbring Kulturanlegg365,- inkl. bill.avg.
21:00Ingrid Jasmin Vogt & Jesús MorenteFramstugo, Gullbring kulturanlegg285,- inkl. bill.avg.
22:00Tingingskonserten: "Aalka - it begins"Storsalen, Gullbring Kulturanlegg335,- inkl. bill.avg.
Saturday 14. August
11:00Torgfestivalen - ein festival i festivalenBø TorgGratis!
12:00KURS: Kvedarkurs med Ingebjørg Lognvik ReinholdtBø museum335,- inkl. bill.avg.
12:00KURS: Hardingfelekurs med Johanne FlottorpBø museum335,- inkl. bill.avg.
12:00KURS: Pileflettkurs med Mari Fallet MosandBø museum485,- inkl. bill.avg. og materialar
12:00KURS: Målarkurs med Zoé EskesGullbring, Galleri Stadskleiv485,- inkl. bill.avg. og utstyr
15:00ØsterlideHusly285,- inkl. bill.avg.
17:00Temakonsert: «Ellen og elevane»Storsalen, Gullbring Kulturanlegg365,- inkl. bill.avg.
19:00Ingebjørg Bratland + Johanna Seim og Marianna SangitaGullbring kulturanlegg435,- inkl. bill.avg.
20:30Tonar, skjemt og alvor med Sigmund, Knut og HalvorStorsalen, Gullbring Kulturanlegg365,- inkl. bill.avg.
22:00Ingvild Flottorp med bandGullbring Amfi365,- inkl. bill.avg. (Samme billett som Byting)
22:30Byting med gjestarGullbring Amfi365,- inkl. bill.avg.
Sunday 15. August
11:00Familiedag på Evju bygdetunEvju bygdetunGratis!
13:00Torhild Ostad & Silje HeggBø gamle kyrkje285,- inkl. bill.avg.
15:00Borgjakonserten: "Jens Amundsen - eit 100 års minne"Storsalen, Gullbring Kulturanlegg365,- inkl. bill.avg.

Anna billettinformasjon

NB: På grunn av Covid-19 oppmodar me publikum til å kjøpe billettar på førehand

ettersom alle publikummarar må registrerast med namn og telefonnummer.

Takk for forståing og samarbeidsvilje!

 

Personar under 18 år må gå i følgje med foreldre/føresatte der det serverast alkohol.

Personar til og med 14 år betalar halv pris av ordinær billett. Desse må kjøpast over disk i Gullbring kulturanlegg. Frå og med 15 år gjeld ordinære prisar.

Alle tidspunkt markerer konsertstart. Publikum bør kome til arena i god tid før konserten startar.

Alle prisar er inkludert billettavgift.

Med atterhald om endringar!