Telemarkfestivalen 2022 

Telemarkfestivalen 2022 vert arrangert innanfor dei smittevernreglane som måtte vere gjeldande i august. For å kunne syte for eit trygt arrangement for alle involverte vil dei aller fleste arrangementa vere enkeltkonsertar som vil finne stad i og utanfor Gullbring kulturanlegg.

Programmet for Telemarkfestivalen 2022 vil presenterast utover våren.

Alle billettar til Telemarkfestivalen 2022 selgast via Gullbring kulturanlegg!

Fy fela som me gledar kånn!

Festivalbillettar

Skal du på fleire konsertar?
Kjøp deg eit festivalpass då vel!

Gir adgang til alle arrangement i Gullbring kulturanlegg.

Obs! Få pass i sal!

KlokkaArrangementSpillestedPrisBillett

Anna billettinformasjon

NB: På grunn av Covid-19 oppmodar me publikum til å kjøpe billettar på førehand

ettersom alle publikummarar må registrerast med namn og telefonnummer.

Takk for forståing og samarbeidsvilje!

 

Personar under 18 år må gå i følgje med foreldre/føresatte der det serverast alkohol.

Personar til og med 14 år betalar halv pris av ordinær billett. Desse må kjøpast over disk i Gullbring kulturanlegg. Frå og med 15 år gjeld ordinære prisar.

Alle tidspunkt markerer konsertstart. Publikum bør kome til arena i god tid før konserten startar.

Alle prisar er inkludert billettavgift.

Med atterhald om endringar!