Aldersgrenser

  • Born til og med 14 år har gratis adgang.
  • Frå og med 15 år gjeld ordinære prisar.
  • Alle born under 18 år må komme i følgje med ansvarleg vaksen.

I utgangspunktet så er alle arrangement på Telemarkfestivalen opne for personer under 18 år, men dei må då vere i følgje med ein ansvarleg vaksen der det serverast alkohol. Den ansvarlege vaksne kan ikkje nyte alkohol sjølv så lenge han eller ho er ansvarlege. Med ansvarlig vaksen meinast forelder eller andre i same generasjon. Kompisen på 19 år kan altså ikke reknast som ein ansvarleg vaksen for personen som er under 18.

Send e-post til [email protected] om du har andre spørsmål knytt til aldersgrenser i samband med festivalen.