Aldersgrenser

  • Born til og med 14 år har gratis adgang.
  • Frå og med 15 år gjeld ordinære prisar.
  • Alle born under 18 år må komme i følgje med ansvarleg vaksen.

I utgangspunktet så er alle arrangement på Telemarkfestivalen opne for personer under 18 år, men dei må då vere i følgje med ein ansvarleg vaksen der det serverast alkohol. Den ansvarlege vaksne kan ikkje nyte alkohol sjølv så lenge han eller ho er ansvarlege – det vil vere veldig uansvarleg. Med ansvarlig vaksen meinast forelder eller andre i same generasjon. Kompisen på 19 år kan altså ikke reknast som ein ansvarleg vaksen for personen som er under 18.

Send e-post til [email protected] om du har andre spørsmål knytt til aldersgrenser i samband med festivalen.