Torgfestivalen – ein festival i festivalen

Telemarkfestivalen inviterer alle born, unge, unge vaksne, vaksne og eldre vaksne til å delta på Torgfestivalen – ein festival i festivalen som har blitt svært populær for både store og små! Det vil bli marknad, gratiskonsertar, artige aktivitetar og mykje moro for store og små. Torgfestivalen vil i 2021 finne stad laurdag 14. august mellom kl 11:00 og kl 17:00.

Torgfestivalen vil ha ein lavterskel-profil og er meint som ein invitasjon til barn, familiar og andre som kanskje elles ikkje er så kjende med folkemusikken frå før. Bø i Telemark er ein stad med lange tradisjonar for folkemusikk og folkedans. Det er viktig at også barn og unge får ta del i disse tradisjonane på eigne premiss. Under Telemarkfestivalen vil Bø torg vere ein arena der barn og unge får være med på ein mengde aktivitetar med folkemusikken og folkedansen som bakteppe – alt saman heilt gratis!

Program: 

Kl 11:00 – Torget opnar

Kl 12:30 – Konsert med Ingvild Flottorp

Kl 14:00 – Konsert med Ingrid Jasmin Vogt og Jesús Morente

Kl 15:00 – Konsert med elevar frå Folkemusikk fordjuping

Smittevern på Bø torg:

Me vil oppmode publikum om å halde god avstand til andre medan dykk er på torget. Det vil vere eit køsystem inn til dei forskjellige salsbodane. Til konsertane vert publikum vist til ledige sitteplassar.

Driv du med produksjon og sal av håndverk, råvarar fra gård, eigenprodusert mat, bruktvarar som treng ny heim eller anna sal?
Eller ønskjer du stille med gratis barneaktivitetar for å marknadsføre og rekruttere til ditt lag, organisasjon eller parti?

Utstillarar som ønskjer å melde seg på Torgfestivalen kan kontakte:

Marita Kristina Valkeinen
Telefon: 41 61 13 93
E-post: [email protected]

Praktisk informasjon til utstillarar:

  • Adresse: Bøgata 67, 3800 Bø i Telemark
  • Det er gratis å ha standplass, men ikkje for politiske partier. Dei må betale kr. 500,-.
  • Alle må tenke smittevern og ha tilgjengelig anti-bac ved sin stand.
  • Oppmøte seinast kl. 09:30, slik at alle er ferdig rigga opp til kl. 11:00. Nedrigg kan ikkje skje før etter kl. 16:00
  • Det gis berre plass etter avtale – 3x3m eller 6x3m.
  • Strømtilgang gis berre etter forhåndsavtale
  • Det er mogleg å køyre inn på torget for avlasting og rigg om ein møter opp tidleg. Ellers lett tilgang til torget frå sidevei. Parkering 20 m fra torget, ved siden av og bak kommunehuset.
  •  Alle må ta med eiget søppel fra sin plass. (emballasje, plast, matavfall o.l)

Me vil oppmode alle om å marknadsføre arrangementet på sin nettstad og i sine kanalar!

Spel og dans på torget!

Velkomen!

——-