Velkomen til Telemarkfestivalen sitt årsmøte som vil finne stad sundag 28 . januuar kl 16:30 i Nye Sjodar på Evju bygdetun.

ÅRSMØTE
Korleis gjekk det eigentleg med Telemarkfestivalen i 2023, lurar du kanskje? Og er festivalen rusta for 2024? Svaret på desse spørsmåla får du på årsmøtet, for her vil me nemleg presentere årsmelding og rekneskap for 2023 og budsjett for 2024, samt velje ny styresamansetting. Kanskje me óg røpar litt av programmet for årets festival? Årsmøte vil vere frå kl 16:30 til ca kl 18:00.

KONSERT MED PER ANDERS BUEN GARNÅS – «FYKERUD»
Kl 19:00 er det duka for siste kapittel i felesoga til Per Anders Buen Garnås, og denne kvelden skal me bli betre kjend med spelemannen Lars Fykerud sitt liv og spel gjennom ord og tonar – formidla på strålande vis! 😊

Årsmøtet er fullstendig gratis og opent for alle interesserte, men konserten etterpå kostar 250 kr for inngang! Billettar kan kjøpast via Gullbring kulturhus eller i dynna.

Klikk her for å lese årsapport for Telemarkfestivalen si verksemd i 2023.

 

Velkomen!