Seminar om berekraftig kulturleiing og grøne arrangement
Fredag 20. august 2021
Kroa i Bø,  kl 10:00 – 13:00
Gratis!

I samarbeid med kulturstudiane ved USN inviterar me til eit seminar om berekraftig kulturleiing og grøne kulturarrangement. I 2021 la kultursektoren  fram sitt grøne vegkart etter initiativ frå sentrale nasjonale aktørar på kulturfeltet – Norske Konsertarrangører, Hovedorganisasjonen Virke, Norske kulturhus og Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Formålet er mellom anna å spreie erfaringar om grøne løysingar og inspirere kulturlivet til bidra til å løyse klimautfordringa. Men kan sjølv små festivalar og arrangørar gjere klima- og miljøarbeid som monnar? Eller er miljømedvit berre for dei store? Kva skal til og kvar skal ein byrje?

Kl 10:00 –  Velkommen v/ Mari Torvik Heian (Telemarkforsking)
Kl 10:05 –  Presentasjoner

  • Tone Østerdal fra Norske konsertarrangører om arbeidet med grønt veikart for kulturlivet (20 min)
  • Telemarkfestivalen ved Kristoffer Mosfjeld om festivalen sitt arbeid med å ikke ha noe uttalt miljøfokus til å bli et miljøfyrtårn (10 min)
  • Notodden Blues Festival ved Mari Beate Sannes om bluesfestivalens tanker om temaet (10 min)
  • Musikeren Pål Moddi Knutsen om sitt fokus på klima- og miljø fra eit musikerperspektiv (10 min)
  • Circular Ways ved daglig leder Katerina Eriksen om sin virksomhet (15 min)

Kl 11:20 – Musikalsk innslag fra Moddi
Kl 11:35 – Kaffepause
Kl 11:50 – Panelsamtale

  • Tone Østerdal – Daglig leder, Norske konsertarrangører
  • Pål Moddi Knutsen – Musiker
  • Mari Beate Sannes – Festivalkoordinator, Notodden Blues Festival
  • Katerina Eriksen – Daglig leder, Circular Ways
  • Kristoffer Mosfjeld – Daglig leder, Telemarkfestivalen

Panelleder: Heidi Stavrum, USN

Kl 12:50 –  Ferdig

Seminaret er opent og gratis for alle interesserte!

Velkomen!