Forfattar og Bø-ven Dag Solstad opner  den 28. utgåva av Telemarkfestivalen under Opningskonserten i Storsalen i Gullbring! Me gler kånn til å høyre kva han har å seie! Solstad har gitt uttrykk for å vere begeistra for folkemusikk og Bø, og han nyttar Bø og områda rundt ved fleire høve i bøkene hans. Han besøkte festivalen sist i 2010 då han møtte meisterspelemann Knut Buen i Folkemusikkasylet.

Velkomen attende, Dag!