Det nærmar seg festival, og mange av dekkan byrjar nok sånn smått å tenkje på å kjøpe billettar til dei flotte konsertane me skal ha. Me vil difor kome med informasjon om billettsal som det kan vere kjekt å få med seg:

❗️ ALLE billettar til ALLE arrangement vert selt via Gullbring Kulturhus – anten digitalt på nett eller analogt over disk ved hjelp av dei hyggelege tilsette der! Det vil vere mogleg å betale via Vipps i inngangen til konsertar som ikkje er på Gullbring, men det tek jo fort litt tid, så me vil tilrå å kjøpe billett via Gullbring i forkant – greitt med alt som er gjort, sei! Obs! Me har slutta heilt med kontantar. 😉

❗️ Personar under 18 år må gå i følgje med edruelege foreldre/føresatte der det serverast alkohol på staden. Personar til og med 14 år kjem gratis inn på arrangementa. Frå og med 15 år gjeld ordinære prisar. 😀

❗️ Me har nokre festivalpass igjen. Festivalpasset gir inngang til alle arrangement under festivalen – utanom kursa. Festivalpass gir utvilsamt mest musikk for pengane! Nokon vil kanskje seie at det vil vere direkte lønsamt! 😊

❗️ For LaurdagsFOLK i Gullbring Amfi har me gjort noko lurt – her kan du nemleg kjøpe enkeltbillett til konserten med Ni Liv og enkeltbillett til konsertane med Yagody og Steve’n’Seagulls. Den kulaste billetten er sjølvsagt Heilaften-billetten som gir inngang til heile kalaset. 😎

❗️ Alle tidspunkt i programmet markerer konsertstart. Publikum bør kome til arena i god tid før konserten startar for å vere sikker på å ikkje gå glipp av noko. 🧐

Spørsmål knytt til eBillett og kjøpsprosessen kan rettast til Gullbring kulturhus / tlf. 350 60 390 /[email protected]

Andre spørsmål knytt til programmet og festivalen for øvrig kan rettes til festivalen/ tlf 482 05 066 / [email protected]

Ellers noko?

Me gledar kånn til å sjå deg! 💚