Me vil rette ei stor TAKK frivillige, artistar, publikum, støttespelarar og alle andre som var på å gjere dette til ein draum av ein jubileumsfestival – til trass for eit i overkant spennande vèr! Biletet under skildrar eigentleg Telemarkfestivalen 2019 – 30 år! ganske presist!

Telemarkfestivalen 2020 finn stad mellom 6. og 9. august!

 

 

Celtic Roots Ensemble løfta taket i Gullbring kulturanlegg! Foto: Knut Utler