Velkomen til Telemarkfestivalen 2022!

 

Fy fela som me har gleda kånn til Telemarkfestivalen 2022! 2020 var eit trasig og annleis år for alle, og 2021 var heller ikkje som håpa. Me er difor grueleg glade for å kunne arrangere den 33. utgåva av Telemarkfestivalen mellom 10. og 14. august – ein festival som endeleg vil vere heilt fri for alle smittevernreglar og restriksjonar! No kan me endeleg fokusere heilt på det me skal gjere – nemleg å skipe til ein fantastisk festival med mykje flott folkemusikk, folkedans og generelt god stemning!


 

Takk til alle samarbeidspartnarar og støttespelarar! 😊